Burgerhout is a brand of M&G Group
 • Taal:
  Assortiment

  Kabeldoorvoer dubbelwandig geïsoleerd

  Ontluchtingen en kabeldoorvoeren

  TwinSafe

  Twinsafe

  Enkelwandige rookkanalen

  Star kunststof

  Anjo

  Dubbelwandig geïsoleerde rookkanalen

  Flex kunststof

  Axioma

  CLV systemen

  Rookgasafvoer

  Rookgasafvoer

  Flexibele voeringen

  Schoorstenen

  Ventilatie / Luchtdistributie

   

  Privacy verklaring

  – PRIVACY STATEMENT M&G GROUP –

  Inleiding
  Op onze websites verwerken wij een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit privacy statement informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.

  Gegevensverwerkingen
  Wij verwerken op onze website persoonsgegevens op de volgende wijze:

  Contactformulier
  Op al onze websites hebben wij contactformulieren geplaatst. Wij vragen in deze formulieren om uw voornaam, bedrijfsnaam en e-mailadres, woonplaat. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult en gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht.

  Inschrijfformulier
  Ten behoeve van ons sollicitatieproces hebben wij op onze website www.werkenbijmggroup.nl een inschrijfformulier. In dit formulier vragen wij om de volgende gegevens die mogelijk, al dan niet deels, aangeduid worden als persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer (optioneel), Curriculum vitae, motivatiebrief (optioneel). Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult en wij gebruiken deze gegevens slechts om u op te nemen in onze sollicitatieprocedure en u in het kader hiervan ook te benaderen.

  Grondslagen voor verwerking
  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • Een gerechtvaardigd belang;
  • Uw toestemming;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Het delen van uw gegevens
  In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met:

  • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

  Bewaartermijn
  Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

  Beveiliging
  Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  Uw privacy rechten
  Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.

  U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden indien u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

  Cookies
  Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken drie soorten cookies. Te weten functionele cookies, analytische cookies en overige third party cookies. Met behulp van functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

  De functionele cookies die wij gebruiken worden door onszelf geplaatst en worden slechts gebruikt om onze website correct te laten functioneren.

  De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

  De overige third party cookies worden gebruikt voor de volgende doelen. U kunt informatie van de website van M&G Group delen via social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Hiervoor is een aantal speciale knoppen op de website toegevoegd. De knoppen werken echter alleen als de betreffende social media partijen een website-overschrijdende cookie kunnen plaatsen. Via deze cookie herkent de social media partij de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat de bij deze sociale media ingelogde gebruikers informatie of video’s direct delen. Als u onze website bezoekt, wordt een social media cookie pas geplaatst als u de betreffende knop aanklikt. Daarnaast is het mogelijk om video af te spelen op onze website middels een video Player van YouTube, ook in dit geval worden er cookies door Google/YouTube geplaatst. De aanbieders van deze laatste categorie ‘overige third party cookies’ gebruiken de daarmee verzamelde persoonsgegevens mogelijk ook voor eigen doel en middelen en worden voor die verwerking(en) aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

  Identiteit
  Dit is een gecombineerd privacy statement voor de volgende websites: www.m&g-group.com, www.mg-flues.com, www.werkenbijmggroup.nl, www.burgerhout.nl, www.burgerhout.fr, www.anjo.nl, www.isoleco.be. Deze websites zijn onderdeel van M&G Group Europe B.V. (KvK: 02043040) welke vennootschap aangewezen is en aangemerkt dient te worden als de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens.

  Contact
  Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

  M&G Group
  Dr. A.F. Philipsweg 39
  9403 AD Assen

  Website: http://www.mg-group.com
  E-mail: privacy@mg-group.com
  Tel: +31 (0)592 34 30 43
  KvK: 02043040

  Advies